fbpx
Gyors linkek

Mazda
Schneider Autóház

Mazda 6 Skyactive-G165 2.0 Exlusive-LineSoul Red Cristal (46V)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Felszereltség

Intelligens kulcs nélküli nyitórendszer, Sötétített ablakok, Adap­tív LED fény­szó­ró rend­szer (ALH), LED nap­pa­li fénnyel, Ab­lak­tör­lő jég­te­le­ní­tő, Fel­pat­ta­nó mo­tor­ház­te­tő, Eső és fény­ér­zé­ke­lő, Ab­lak­tör­lő­be épí­tett szél­vé­dő­mo­só, Köd­zá­ró fény, Elekt­ro­mos nap­fény­te­tő, LED hát­só lám­pák, Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl/há­tul, 3 pon­tos biz­ton­sá­gi övek, Ál­lít­ha­tó kor­mány­ke­rék, Ezüst szí­nű kesz­tyű­tar­tó gomb, Bőr vál­tó­kar­gomb, 2 zó­nás au­to­ma­ta klí­ma, Ülés hű­tés, 60:40 arány­ban dönt­he­tő hát­só ülés­tám­la, Elekt­ro­mos ab­la­kok, i-STOP, Au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő, ke­ret nél­kü­li bel­ső vissza­pil­lan­tó tü­kör, Biz­ton­sá­gi övre fi­gyel­mez­te­tő lám­pa, Fény­ér­zé­ke­lő, Di­na­mi­kus me­net­sta­bi­li­zá­tor (DSC), Riasztó, ABS, ASR, ESP, Ol­dal és füg­göny­lég­zsá­kok elöl, Holt­tér­fi­gye­lő rend­szer (BSM), hát­só ke­reszt­irá­nyú for­ga­lom fi­gye­lő­vel (RCTA), Adap­tív tem­po­mat tel­jes meg­ál­lás funk­ci­ó­val (MRCC), Táb­la fel­is­me­rő rend­szer (csak na­vi­val), Indításgátló, Dönthető ülések, Vá­ro­si vész­fék asszisz­tens elöl és há­tul (SCBS-F, SCBS-R), Auto Hold, Holt­tér fi­gye­lő rend­szer (BSM)

A Mazda6 Exclusive-Line széleskörű felszereltséggel bír – az autózás első osztályú örömét ígéri anélkül, hogy kompromisszumot kötne a biztonság és a kényelem terén. A Mazda6 Exclusive-Line a Centre-Line összes jellemzője mellett alapfelszereltségként kormányfűtést és LED-fényszórórendszert is kínál.

Kérjen ajánlatot modellünkre:Mazda 6 Skyactive-G165 2.0 Exlusive-Line

További Mazda modellek

Ne maradjon le a legjobb ajánlatainkról!Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesítjük aktuális ajánlatainkról, híreinkről.

Kapcsolat

Szerviz